Laboratorium Teoretycznej Biofizyki Molekularnej i Miękkiej Materii

Nasze zainteresowania badawcze wpisują się w dziedziny teoretycznej i obliczeniowej biofizyki oraz fizyki materii miękkiej. Nasze aktualne projekty dotyczą dyfuzji w warunkach biologicznych, hydrodynamiki przy małych wartościach liczby Reynoldsa, hydrodynamiki molekularnej, oraz efektów hydrodynamicznych w złożonych układach biomolekularnych.

 

Współpraca krajowa:

prof. Jan M. Antosiewicz (Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski / Department of Biophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw)

dr Maciej Długosz
Group Leader:
dr Maciej Długosz
Hydrodynamic Steering in Protein Association Revisited: Surprisingly Minuscule Effects of Considerable Torques.
Antosiewicz, J. M., Kamiński, K., & Długosz, M. (2017).
The Journal of Physical Chemistry B, 121(36), 8475-8491.
Toward an accurate modeling of hydrodynamic effects on the translational and rotational dynamics of biomolecules in many-body systems.
Długosz, M., & Antosiewicz, J. M. (2015).
The Journal of Physical Chemistry B, 119(26), 8425-8439.
Evaluation of proteins’ rotational diffusion coefficients from simulations of their free brownian motion in volume-occupied environments.
Długosz, M., & Antosiewicz, J. M. (2013).
Journal of chemical theory and computation, 10(1), 481-491.
Hydrodynamic effects on the relative rotational velocity of associating proteins.
Długosz, M., & Antosiewicz, J. M. (2013).
The Journal of Physical Chemistry B, 117(20), 6165-6174.
Anisotropic Diffusion Effects on the Barnase–Barstar Encounter Kinetics.
Długosz, M., & Antosiewicz, J. M. (2013).
Journal of chemical theory and computation, 9(3), 1667-1677.
Aktualnie brak nowych ofert pracy