Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych

W Laboratorium prowadzone są interdyscyplinarne badania na pograniczu teoretycznej atomowej, molekularnej i optycznej (AMO) fizyki oraz chemii kwantowej. Jesteśmy zainteresowani inżynierią nowych kontrolowalnych kwantowych układów molekularnych, które znajdują zastosowania zarówno w badaniach podstawowych, jak również w nadchodzących technologiach kwantowych.
Tematy badawcze:
  • Zimne mieszaniny jonów atomowym i cząsteczkowych z atomami i cząsteczkami.
  • Tworzenie, dynamika i kontrola ultrazimnych cząsteczek.
  • Ultrazimne kontrolowane zderzenia i reakcje chemiczne.
  • Magnetycznie kontrolowane rezonanse Feshbacha w ultrazimnych gazach.
  • Dynamika oraz symulacje kwantowe w kwantowych układach kilku ciał.
  • Oddziaływanie materii ze światłem i fotochemia.
W naszej pracy wykorzystujemy oraz rozwijamy zaawansowane metody ab initio chemii kwantowej do opisu struktury elektronowej cząsteczek i atomów oraz metody fizyki atomowej i molekularnej. Współpracujemy również blisko z grupami doświadczalnymi.
dr Michał Tomza
Group Leader:
dr Michał Tomza
Alumni:
mgr Jan Kwapisz
Jacek Gębala
Paweł Wójcik
Optimal lossy quantum interferometry in phase space.
Klimov, A. B., Zwierz, M., Wallentowitz, S., Jarzyna, M., & Banaszek, K. (2017).
New Journal of Physics, 19(7), 073013.
Generation and characterization of discrete spatial entanglement in multimode nonlinear waveguides.
Jachura, M., Karpiński, M., Banaszek, K., Bharadwaj, D., Lugani, J., & Thyagarajan, K. (2017).
Physical Review A, 95(3), 032322.
Observation of collisions between cold Li atoms and Yb+ ions.
Joger, J., Fürst, H., Ewald, N., Feldker, T., Tomza, M., & Gerritsma, R. (2017).
Physical Review A, 96(3), 030703.
Aktualnie brak nowych ofert pracy