(WIB) Laboratorium Biologii RNA (27.04)

Dziedzina: Nauki biologiczne

Opis:

Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

Więcej informacji.Termin nadsyłania aplikacji: 10/05/2023