Technik

Dziedzina: Fizyka optyczna

Opis:

Nazwa stanowiska: Technik

Dziedzina: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika

Sposób wynagradzania: Umowa o pracę

Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia: 3000 — 4000 PLN brutto

Data rozpoczęcia pracy:  1 października 2018 r.

Okres zatrudnienia: 4 lata 7 miesięcy

Instytucja: Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Tytuł projektu:  Kwantowe Technologie Optyczne ;  Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: Głównym celem projektu jest badanie specyficznie kwantowych zjawisk, takich jak superpozycje i splątanie, w celu rozwinięcia nowych metod przetwarzania i transmisji informacji kwantowej, metrologii, pomiarów i obrazowania.

Zadania:

1. Dbanie o zachowanie ciągłości procesów badawczych
2. Dbanie o należyte utrzymanie i ciągłość pracy powierzonej aparatury;
3. Przygotowanie układów doświadczalnych wokół aparatury
4. Współpraca z innymi członkami zespołu zaangażowanymi w realizację projektu;

Oczekiwania wobec kandydatów:

Doświadczenie w:
1. dokonywaniu zamówień i zakupów w rygorze zamówień publicznych we współpracy z działami finansowymi;
2. uzupełnianiu zapasów eksploatacyjnych: typowych części, materiałów, w porozumieniu z innymi pracownikami;
3. wyszukiwaniu dostawców i kooperantów w Internecie, również w języku angielskim;
4. uzgodnieniach z kooperantami zewnętrznymi, obsługa zapytań i nadzór nad realizacja zleceń;
5. drobnych pracach elektrotechniczne i mechaniczne z wykorzystaniem maszyn
6. pomocy technicznej na rzecz studentów i doktorantów.

Lista wymaganych dokumentów:

1. Życiorys.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Oferujemy: Pracę w miłym młodym zespole

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): w.wasilewski@cent.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2018

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

 

 Termin nadsyłania aplikacji: 31/08/2018

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika