Student stypendysta (CeNT-40-2023)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Gabrielę Damentkę na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW

Tytuł projektu: Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstoceńskich kontekstach Polski (WOOLRHINOPOLI) i Europy

Kierownik projektu: dr Danijela Popović; część projektu wykonywana w CeNT UW (kierownik całego projektu dr hab. Kamilla Pawłowska, UAM Poznań)

Numer konkursu: CeNT-40-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/09/2023