Student stypendysta (CeNT-40-2022)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejstocenie i holocenie

Kierownik projektu: Dr Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-40-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/09/2022