Student stypendysta (CeNT-40.1-2022)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Weronikę Baranowską do stypendium studenckiego w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu

Kierownik projektu: Dr Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-40.1-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 14/10/2022