Student w projekcie naukowym

Dziedzina: Biologia, medycyna

Opis:

Nazwa stanowiska: student
Dziedzina: biologia/medycyna
Sposób wynagradzania: stypendium
Liczba ofert pracy: 2
Kwota stypendium: 1500 PLN/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 01.08.2017
Okres zatrudnienia: 6 miesięcy
Instytucja: Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: Krystian Jażdżewski
Tytuł projektu: „Novel approach to a large-scale population screening for genetic diseases – a proof-of-concept”
Opis projektu: Założeniem projektu jest wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania nowatorskiej metody, umożliwiającej prowadzenie wielkoskalowych badań przesiewowych

Zadania badawcze:
1. Wsparcie przy pozyskiwaniu materiału (krew, DNA) od pacjentów
2. Wsparcie w komunikacji na temat badań genetycznych

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Kandydat musi być studentem studiów 1., 2. stopnia lub równorzędnych (najpóźniej przedostatniego roku)
2. Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej
3. Mile widziane doświadczenie w pracy z mediami społecznościowymi

Lista wymaganych dokumentów:
1. CV (w języku angielskim)
2. kopia legitymacji studenckiej
3. jednostronicowy opis dotychczas prowadzonych projektów naukowych lub zainteresowań badawczych
4. jednostronicowy opis roli, jaką student widziałby dla siebie w projekcie

Adres przesyłania zgłoszeń: anna.wojcicka@uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2017

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 13/07/2017

Słowa kluczowe: stypendium , sekwencjonowanie nowej generacji, wielkoskalowe badania przesiewowe