Student do Laboratorium Technologii Kwantowych

Dziedzina: Fizyka

Opis:

Nazwa stanowiska: Student
Dziedzina: Fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa
Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): stypendium
Liczba ofert pracy: 2
Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”): 1500 – 2000 PLN/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018 r.
Okres zatrudnienia: 1 rok
Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Kierownik/kierowniczka projektu: Prof. dr hab. Konrad Banaszek
Tytuł projektu: Kwantowe systemy łączności optycznej
Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Opis projektu: Celem projektu jest zastosowanie technik kwantowych do opracowania nowych metod modulacji i detekcji sygnałów optycznych na potrzeby łączności.
Zadania badawcze:
1. Modelowanie kanałów optycznych
2. Opracowanie schematów modulacji i detekcji sygnałów
Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Znajomość przynajmniej jednej z dziedzin: fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa, fotonika odpowiadająca poziomowi wykształcenia kandydata/kandydatki
Lista wymaganych dokumentów:
1.  życiorys
2. opis doświadczenia badawczego
3. wykaz przedmiotów i ocen
4. dane kontaktowe przynajmniej jednego pracownika naukowego zaznajomionego z pracami kandydata/kandydatki
Oferujemy:
Udział w interesującym projekcie badawczym związanym z rozwojem następnych generacji systemów łączności
Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): qtlab@cent.uw.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2018 r.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”Termin nadsyłania aplikacji: 01/06/2018

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: fizyka optyczna, teoria informacji, optyka kwantowa