Student (CeNT-55-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Jana Zadwornego na stanowisko studenta – stypendysty w projekcie badawczym.



Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w zespole dr. Bartłomieja Sadowskiego (Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych) – Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Elektrochemiczne metody generowania rodników arylowych i ich zastosowania w syntezie

Kierownik projektu: Dr Bartłomiej Sadowski

Numer konkursu: CeNT-55-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.



Termin nadsyłania aplikacji: 23/10/2022

Słowa kluczowe: Rodniki arylowe, elektrochemia, utlenianie, kwasy boronowe