Student (CeNT-48-2023)

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Dorotę Malicką oraz Szymona Ławickiego na stanowiska stypendialne w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na dwa stanowiska studenta w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Rola astrocytarnego czynnika transkrypcyjnego TCF7L2 w rozwoju synaps

Kierownik projektu: dr Łukasz Mateusz Szewczyk

Numer konkursu: CeNT-48-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 23/08/2023

Słowa kluczowe: Szlak WNT/katenina, astrocyt, synapsy, czynnik transkrypcyjny