Student (CeNT-16-2022)

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze konkursu, Komisja Konkursowa zarekomendowała Panią Aleksandrę Deroń na stanowisko Studenta w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej. Interdyscyplinarne studium paleogenetyczne i archeozoologiczne.

Kierownik projektu: dr Danijela Popović

Numer konkursu: CeNT-16-2022

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/05/2022

Słowa kluczowe: Kopalne DNA, sekwencjonowanie wysokoprzepustowe, filogenetyka