Student (CeNT-1-2024)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:
W drodze przeprowadzonego konkursu komisja zarekomendowała Aleksandrę Deroń na stanowisko stypendysty-studenta w projekcie badawczym.


Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu

Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-1-2024

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/02/2024