Stażysta podoktorski (starszy asystent)(CeNT-53-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA

AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu
Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-53-2023
Konkurs na stanowisko: stażysta podoktorski (starszy asystent) w grupie pracowników badawczych

Data ogłoszenia konkursu: 21/11/2023
Termin składania dokumentów: 22/12/2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23/01/2024

Ilość zgłoszeń:2
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Dr Saeed Naisiri
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: Kandydat spełnił wymogi formalne i merytoryczne do pracy w projekcie

Małgorzata Olejniczak
Przewodniczący komisji konkursowejOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Metody typu „embedding” w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złozonych układów zawierających ciężkie atomy

Kierownik projektu: dr Małgorzata Olejniczak

Numer konkursu: CeNT-53-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 22/12/2023

Słowa kluczowe: chemia kwantowa, metody typu „multi-scale/embedding”, właściwości molekularne, ciężkie atomy, efekty relatywistyczne, teoretyczna spektroskopia molekularna, oddziaływania niekowalencyjne