Stażysta podoktorski (starszy asystent)(CeNT-39.1-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-39.1-2023
Konkurs na stanowisko: Stażysta podoktorski (starszy asystent)

Data ogłoszenia konkursu: 19/08/2023
Termin składania dokumentów: 31/10/2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13/11/2023

Ilość zgłoszeń: 3
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Marek Bukowicki
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: dr Marek Bukowicki posiada doświadczenie i kompetencje niezbędne do realizacji zadań w projekcie. W szczególności, posiada dobrą orientację w zagadnieniach uczenia maszynowego

Przewodniczący komisji konkursowej

dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. uczelniOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Spektroskopii NMR. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Zaawansowana Niestacjonarna Spektroskopia NMR

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. ucz.

Numer konkursu: CeNT-39.1-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 31/10/2023

Słowa kluczowe: magnetyczny rezonans jądrowy; spektroskopia wielowymiarowa; przetwarzanie sygnałów niestacjonarnych; uczenie maszynowe; transformata Radona