Stażysta podoktorski (starszy asystent) (CeNT-3-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Metody typu „embedding” w chemii kwantowej – przesuwając granice modelowania właściwości molekularnych złożonych układów zawierających ciężkie atomy.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Olejniczak

Numer konkursu: CeNT-3-2022

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/04/2022

Słowa kluczowe: chemia kwantowa, metody typu „embedding”, właściwości molekularne, ciężkie atomy, efekty relatywistyczne, teoretyczna spektroskopia molekularna, oddziaływania niekowalencyjne