Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-5-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne (chemia / fizyka / inżynieria materiałowa)

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021. Poz. 478 ze zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii

Identyfikator konkursu: CeNT-5-2022
Konkurs na stanowisko: stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych

Data ogłoszenia konkursu: 16.02.2022 r.
Termin składania dokumentów: 18.03.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.04.2022 r.
Ilość zgłoszeń: 6

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Łukasz Wolański
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu:
Pan dr Łukasz Wolański zgłosił się do konkursu przedstawiając wymagany komplet dokumentów; był jedynym kandydatem spośród sześciu zgłaszających, który spełniał kryteria formalne i został zaproszony na przesłuchanie komisyjne. W przesłuchaniu wypadł bardzo dobrze, uzyskując średnią ocenę 36 na 50 pkt w kategorii „osiągnięcia naukowe”, 13 na 20 pkt w kategorii „wyróżnienia i doświadczenie naukowe” oraz 28 na 30 pkt w kategorii „kompetencje do realizacji zadań w projekcie”; przełożyło się po uwzględnieniu wag kategorii to na finalną ocenę 77 na 100 pkt. Komisja jednomyślnie zadecydowała o pozytywnym wyniku konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w projekcie OPUS.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Prof. dr hab. Wojciech GrochalaOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: CHEMCAP. Cechy materii i zjawiska fizykochemiczne w nowym układzie „chemicznego kondensatora”.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Grochala

Numer konkursu: CeNT-5-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 18/03/2022

Słowa kluczowe: Obliczenia teoretyczne / DFT/ kryształy periodyczne