Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-45-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: CENT UW
Identyfikator konkursu: CENT -45-2022
Konkurs na stanowisko: adjunkt
Data ogłoszenia konkursu: 26.08.2022r
Termin składania dokumentów:26.09.2022r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:20.10.2022r.
Ilość zgłoszeń: 5
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Witold Szejgis oraz Karthick Ramalingam
Uzasadnienie wyboru kandydata:
Obaj kandydaci zaprezentowali bogate doświadczenia w dziedzinie chemii i fizyki. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawili bardzo ambitne i ciekawe plany pracy jak również
wykazali się doświadczeniem w pracy w wiodących instytucjach naukowych.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Renata SolarskaOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na dwa stanowiska stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Molekularnych Innowacji Energii Słonecznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej.

Kierownik projektu: Dr hab. Renata Solarska

Numer konkursu: CeNT-45-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 26/09/2022

Słowa kluczowe: Przetwarzanie energii słonecznej, fotokatody, produkcja wodoru;