Stażysta podoktorski (adiunkt)(CeNT-28-2022)

Dziedzina: Nauki biologiczne (biologia obliczeniowa, bioinformatyka)

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Maszyn Biomolekularnych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Wykorzystanie systemów transportu sideroforów do wprowadzania peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Joanna Trylska

Numer konkursu: CeNT-28-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/09/2022

Słowa kluczowe: Modelowanie molekularne, symulacje komputerowe, bioinformatyka, receptory błonowe, symulacje dynamiki molekularnej, rozwijanie pól siłowych do symulacji dynamiki molekularnej