Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-20-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne, chemia bioorganiczna, chemia biologiczna

Wyniki konkursu:

W drodze konkursu, Komisja Konkursowa zarekomendowała Pana Mikołaja Chromińskiego na stanowisko Stażysty Podoktorskiego (Adiunkta) w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii

Kierownik projektu: Prof. dr. hab. Jacek Jemielity

Numer konkursu: CeNT-20-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 15/06/2022

Słowa kluczowe: nukleotydy, inhibitory, 5' kap w mRNA, terapeutyczne mRNA