Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-15.1-2023)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2022 r., poz. 574)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-15.1-2023
Konkurs na stanowisko: stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w projekcie SONATA 17 „Elektrochemiczne metody generowania rodników arylowych i ich zastosowania w syntezie”

Data ogłoszenia konkursu: 17.05.2023
Termin składania dokumentów: 17.06.2023
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.06.2023

Ilość zgłoszeń: 9
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: brak
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: siedem zgłoszeń konkursowych nie spełniało wymogów formalnych, pozostali kandydaci wykazali się nieadekwatną do oferowanej pozycji wiedzą z chemii organicznej oraz elektrochemii.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr Bartłomiej SadowskiOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Elektrochemiczne metody generowania rodników arylowych i ich zastosowania w syntezie

Kierownik projektu: dr Bartłomiej Sadowski

Numer konkursu: CeNT-15.1-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 17/06/2023

Słowa kluczowe: Rodniki arylowe, elektrochemia, utlenianie, kwasy boronowe