Stażysta podoktorski (Adiunkt)(CeNT-10.2-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Niekonwencjonalna metateza krzyżowa dla azozwiązków – badania teoretyczne i eksperymentalne

Kierownik projektu: Dr Magdalena Jawiczuk

Numer konkursu: CeNT-10.2-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 20/08/2022

Słowa kluczowe: metateza, kataliza, synteza, chemia metaloorganiczna, DFT, modelowanie molekularne