Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

Dziedzina: Nauki biologiczne: neurobiologia

Wyniki konkursu:

Żaden z kandydatów nie zademonstrował satysfakcjonujących kompetencji do pracy w projekcie i nie osiągnął wymaganego progu 51%.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-13-2021

Tytuł projektu: Walidacja nowego mysiego modelu do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu, OPUS 19, NCN

Kierownik projektu: Marta B. Wiśniewska

Szczegółowe informacje na temat konkursu w j. polskim i angielskim dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 16/05/2021

Słowa kluczowe: zachowania społeczne, przetwarzanie sensoryczne, autyzm, ścieżka sygnałowa Wnt, wzgórze, modele mysie