Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego

Dziedzina: Nauki fizyczne. Fizyka teoretyczna: optyka kwantowa i kwantowe przetwarzanie informacji.

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zarekomendowała Safoura Mirkhalaf na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w projekcie badawczym.

Informacja o wyniku konkursu CeNT-10-2021Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Kwantowej Informacji i Wnioskowania Statystycznego Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-10-2021

Tytuł projektu: Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania, QuantERA Call 2019, NCN

Kierownik projektu: dr Jan Kołodyński

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 31/07/2021