Staże podoktorskie w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego

Dziedzina: Chemia, fizyka

Wyniki konkursu:

W ramach przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa rekomendowała kandydaturę dr Adama Grzelaka oraz dr Subrahmanyam Bandaru na stanowisko młody doktor.Opis:

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

ogłasza konkurs na 2 stanowiska

z możliwością realizacji stażu podoktorskiego w dziedzinie chemii i fizyki: badania nad właściwościami fizykochemicznymi fluorków srebra dwuwartościowego

 

Synteza i analiza za pomocą szerokiego spectrum nowoczesnych metod eksperymentalnych; dla chętnych obliczenia z użyciem metod teoretycznych state-of-the-art dla układów periodycznych (3D).

 

Wynagrodzenie miesięczne brutto brutto: 10000 zł (postdoc)

Zatrudnienie od 1.10.2018 r.

Wymagania od kandydatów:
·   b. dobre oceny ze studiów III stopnia a także dobry dorobek publikacyjny z okresu realizacji doktoratu

·   b. dobra znajomość j. angielskiego

·   samodzielność w pracy badawczej

·   wysoka motywacja, systematyczność, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole

 

Zgłoszenie powinno zawierać (wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych):
·   życiorys (CV) i list motywacyjny,

·   odpis kompletnego transkryptu ocen ze studiów III stopnia

·   kopię dyplomu doktorskiego lub informację o planowanym terminie obrony;

·   listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród (jeśli dotyczy),

·   listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień (jeśli dotyczy),

·   staże i praktyki zawodowe, inne osiągnięcia (jeśli dotyczy),

·   adres e-mailowy i telefon do osoby mogącej dostarczyć referencji, np. promotora doktoratu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Uniwersytet Warszawski,

Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, Pokój 3079, 02-097 Warszawa

z dop. “Maestro aplikacja postdoc”
lub
w.grochala@cent.uw.edu.pl w tytule maila

“Maestro aplikacja postdoc”Termin nadsyłania aplikacji: 12/06/2018