Starszy asystent (CeNT-8-2023)

Dziedzina: nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Wydział/ jednostka organizacyjna: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Identyfikator konkursu: CeNT-8-2023
Konkurs na stanowisko: starszy asystent

Data ogłoszenia konkursu: 10 maja 2023 r.
Termin składania dokumentów: 10 czerwca 2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 lipca 2023 r.

Ilość zgłoszeń: 4
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Piotr Leszczyński
Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: dr hab. Piotr Leszczyński uzyskał najwyższą ocenę, a także spełnił wszystkie wymogi wstępne, co może okazać się kluczowe dla właściwego wykonywania powierzonych zadań projektowych.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczych w projekcie dr. Karola Fijałkowskiego w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: SOLID Li-ION. Nowe lekkie przewodniki jonowe litu do zastosowania jako stały elektrolit w ogniwie litowo-jonowym

Kierownik projektu: dr Karol Fijałkowski

Numer konkursu: CeNT-8-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 10/06/2023

Słowa kluczowe: przewodnictwo jonowe, stały elektrolit, ogniwa Li-ion, spektroskopia impedancyjna, pochodne borazanu, borowodorki