Specjalista w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych UW

Opis:

Centrum Optycznych Technlogii Kwantowych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje wysoko zmotywowanego kandydata/kandydatki na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji oraz koordynowanie procesów z zakresu zamówień publicznych, w celu zapewnienia ciągłości prowadzonych badań.

Centum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) zostało utworzone przy współpracy z Uniwersytetem w Oxfordzie w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Siedzibą Centrum Optycznych Technologii Kwantowych jest Centrum Nowych Technologii UW, interdyscyplinarna jednostka naukowa specjalizująca się w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych oraz związanych z rozwojem technologii. W Centrum Optycznych Technologii Kwantowych badamy zjawiska kwantowe, takie jak superpozycje i splątanie, w celu rozwijania nowych technik przetwarzania i transmisji informacji, metrologii, sensorów i obrazowania, z długoterminowymi perspektywami ich praktycznego wykorzystania.

 

Zakres obowiązków

 • Dbanie o ciągłość procesu badawczego Jednostki QOT poprzez organizację i przetwarzanie procedury zakupu materiałów i usług zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (tj. przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Współpraca z innymi członkami zespołu zaangażowanymi w realizację projektu w kwestiach zachowania prawidłowej ciągłości pracy sprzętu badawczego, pod katem zabezpieczenia płynnego dostępu do materiałów, usług i aparatury
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań służących opracowaniu raportów z prac badawczych
 • Realizacja zobowiązań wynikających z Prawa Zamówień Publicznych, polityki Grantodawcy i procedur wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz zewnętrznymi dostawcami
 • Nadzór nad dokumentacją wynikającą z zajmowanego stanowiska.

Oczekiwania

 • Bardzo dobra znajomość procedur przetargowach oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane z obszaru fizyki, matematyki lub informatyki)
 • Wysoki poziom elastyczności i zdolność dostosowania się do zmieniających się obciążeń i wyznaczanych priorytetów
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób uprzejmy, profesjonalny oraz terminowy, przy jednoczesnym poszanowaniu odpowiedniej poufności.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się oraz dobra organizacja pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem przy minimalnym nadzorze.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w pracy w instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczej, agencji finansującej lub organizacji pokrewnej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwante do prezentowanych umiejętności oraz doświadczenia
 • Umowę o pracę
 • Pracę w dynamicznym środowisku międzynarodowym

 

Wymagane dokumenty 

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym klauzula informacyjna oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie składania wniosku, podpisana i zeskanowana lub podpisana elektronicznie, którą można pobrać ze strony  http://qot.cent.uw.edu.pl/positions/

 

Dokumenty należy przesyłać na adres qot-jobs@cent.uw.edu.pl jako pliki pdf dołączone do pojedynczej wiadomości e-mail, zatytułowanej „Specjalista”, do 20 czerwca 2020 r.  Dziękujemy wszystkim kandydatom za zainteresowanie, skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.Termin nadsyłania aplikacji: 10/09/2020