Postdoc (starszy asystent) w Laboratorium Spektroskopii NMR

Dziedzina: Nauki chemiczne/ nauki fizyczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko starszego asystenta w projekcie następującego kandydata: dr Javier Agustin Romero.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Spektroskopii NMR Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/09/2020

Słowa kluczowe: magnetyczny rezonans jądrowy; spektroskopia wielowymiarowa; transformacja Radona; efekty rozpuszczalnikowe;