Adiunkt w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Dziedzina: Nauki biologiczne: Biologia molekularna/ Biochemia/ Biologia nowotworów

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko Joannę Krzemień.Opis:

Tytuł projektu: Mechanizmy represji transkrypcji przez białka Gli w sygnalizacji Hedgehog, OPUS 17, NCN

Opis projektu: Nowotwory są chorobami związanymi z czynnikami transkrypcyjnymi – czynniki te napędzają wzrost guza i zapobiegają śmierci komórek nowotworowych. Białka Gli są czynnikami transkrypcyjnymi zaangażowanymi w powstawanie wielu nowotworów. Mechanizmy przekształcania białek Gli w aktywatory bądź represory transkrypcji pozostają słabo poznane. Aby odkryć molekularne podstawy regulacji białek Gli w rozwoju i stanach chorobowych, będziesz posługiwać się nowoczesnymi metodami badawczymi, takimi jak bioinformatyka, wysokoprzepustowe genetyczne badania przesiewowe, sekwencjonowanie nowej generacji, ilościowa spektrometria mas oraz mikroskopia konfokalna. Więcej informacji znajdziesz pod http://lmcs.cent.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o konkursie w załączniku oraz pod adresem: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/182/datafile/pdf

 Termin nadsyłania aplikacji: 15/04/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: Sygnalizacja Hedgehog, czynniki transkrypcyjne, CRISPR/Cas9, wysokoprzepustowe badania przesiewowe, represja transkrypcji, nowotwory