Stażysta podoktorski (starszy asystent) w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w projekcie badawczym następującego kandydata: Dr Tomasz PieczonkaOpis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-3.1-2021

Tytuł projektu: Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo.

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Kobielak prof. ucz

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 31/10/2021

Słowa kluczowe: Rak piersi, przerzuty, EMT, rakowe komórki macierzyste, krążące komórki nowotworowe