Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej

Dziedzina: Nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

Na konkurs nie wpłynęły żadne zgłoszenia kandydatów.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-20-2021

Tytuł projektu: Wieloskalowa przestrzenna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi na stres replikacyjny i jej rola w ochronie przed niestabilnością genomową, OPUS 19, NCN

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Dariusz Plewczyński

For details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw.Termin nadsyłania aplikacji: 31/10/2021

Słowa kluczowe: biologia molekularna, biofizyka, sekwencjonowanie nowej generacji, rola struktury chromatyny 3D w przechowywaniu, przetwarzaniu i ewolucji informacji biologicznej; czasoprzestrzenna organizacja genomu 4D i regulacja transkrypcji w populacji ludzkiej, stres replikacyjny, niestabilność genetyczna, pęknięcia dwuniciowego DNA, miejsca wrażliwe na DNA, genomika, bioinformatyka, pętle chromatynowe, genom 3D ssaków, topologicznie powiązane domeny, modelowanie polimerów, różnicowanie komórek, ludzki genom