Postdoc (Adiunkt) w Laboratorium Chemii Bioorganicznej

Dziedzina: Nauki chemiczne (chemia bioorganiczna)

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko dr Anaïs Depaix.Opis:

Tytuł projektu: Status metylacji końca 5’mRNA: w kierunku głębszego zrozumienia biologicznej roli oraz identyfikacji syntetycznych mimetyków, OPUS 17, NCN

Opis projektu: Celem projektu jest zrozumienie, w jaki sposób status metylacji na końcu 5 ‚ mRNA (kap) i kilku sąsiadujących nukleotydów wpływa na właściwości biochemiczne mRNA, takie jak translacja czy immunogenność. Te właściwości mają kluczowe znaczenie dla zastosowania mRNA w terapii genowej, dlatego tę wiedzę można
wykorzystać do dostosowania struktury końca mRNA 5 do różnych zastosowań terapeutycznych. Badania obejmą modyfikacje w obrębie rybozy pierwszego (kap 1) i drugiego transkrybowanego nukleotydu (kap 2), a także metylację zasad, w tym 6-metylo-adenozyny (m6A) i 5- metylocytozyny

Szczegółowe informacje w załączniku oraz pod adresem: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/191/datafile/pdfTermin nadsyłania aplikacji: 01/06/2020

Załącznik: pobierz

Słowa kluczowe: synteza nukleotydów, 5' kap w mRNA, terapeutyczne mRNA