Stażysta podoktorski (adiunkt) w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

Dziedzina: Nauki o życiu: neurobiologia

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zarekomendowała dra Łukasza Szewczyka na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Neurobiologii Molekularnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-13.1-2021

Tytuł projektu: Walidacja nowego mysiego modelu do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu, OPUS 19, NCN

Kierownik projektu: Marta B. Wiśniewska

For details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw.Termin nadsyłania aplikacji: 22/07/2021

Słowa kluczowe: zachowania społeczne, przetwarzanie sensoryczne, autyzm, ścieżka sygnałowa Wnt, wzgórze, modele mysie