Postdoc (Adiunkt) w Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Dr Katarzynę Jakubów na stanowisko postdoc (adiunkt) w projekcie.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat stanowiska, dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. Termin nadsyłania aplikacji: 15/10/2020

Słowa kluczowe: Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe, fotoelektrochemia, fotokataliza, konkurencyjne reakcje fotoutlenienia