Doktorant (CeNT-8.1-2022 )

Dziedzina: Nauki fizyczne/nauki chemiczne/nauki biologiczne

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Marię Domańską na stanowisko stypendysty – doktoranta w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w Laboratorium Modelowania Biomolekularnego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: The influence of environment on biomolecular function, structure and interactions: lipid membrane curvature sensing by protein helices.

Kierownik projektu: dr Piotr Setny

Numer konkursu: CeNT-8.1-2022

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 Termin nadsyłania aplikacji: 30/06/2022

Słowa kluczowe: lipid membranes, membrane curvature, curvature sensing, transmembrane helices, molecular dynamics simulations