Doktorant (CeNT-44-2023)

Dziedzina: Biologia Molekularna/ Biochemia/ Biologia Nowotworów

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja konkursowa zarekomendowała Brygidę Baran na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym.Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko Doktoranta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej– Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Mechanisms of protein transport to primary cilia

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Niewiadomski

Numer konkursu: CeNT-44-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 30/07/2023

Słowa kluczowe: Hedgehog, transcription factors, primary cilia, mass spectrometry, BioID, protein transport, endocytosis