Doktorant (CeNT-28-2023)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.



Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu.

Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-28-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.



Termin nadsyłania aplikacji: 10/06/2023