Doktorant (CeNT-13-2022)

Dziedzina: Nauki o życiu

Wyniki konkursu:

Konkurs bez rozstrzygnięcia.



Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Tytuł projektu: Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu

Kierownik projektu: dr Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-13-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.



Termin nadsyłania aplikacji: 25/04/2022