Doktorant (CeNT-10-2023)

Dziedzina: Nauki biologiczne (Biologia Molekularna/Biochemia/Biologia Nowotworów)

Wyniki konkursu:

W drodze przeprowadzonego konkursu, komisja stypendialna zarekomendowała Tomasza Uśpieńskiego na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym. Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta w Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Mechanisms of protein transport to primary cilia, OPUS 22, NCN

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Niewiadomski

Numer konkursu: CeNT-10-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 20/03/2023

Słowa kluczowe: Hedgehog, transcription factors, primary cilia, mass spectrometry, BioID, protein transport, endocytosis