Adiunkt (CeNT-14-2022)

Dziedzina: Nauki chemiczne

Wyniki konkursu:

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Michal Langer

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu: kandydat posiada najwyższe kwalifikacje i doświadczenie, które doskonale wpisują się w cel projektu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr Silvio Osella

 Opis:

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Niskowymiarowe nanoarchitektury dla emisji światła i konwersji światła w energię elektryczną

Kierownik projektu: Dr Silvio Osella

Numer konkursu: CeNT-14-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.Termin nadsyłania aplikacji: 23/05/2022

Słowa kluczowe: transfer ładunku i energii, materiały niskowymiarowe, obliczenia, spektroskopia