3 – Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii (19.07.2022)

Opis:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

Tytuł projektu: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii” (WIB-1/2020-O11)”

Więcej informacji.Termin nadsyłania aplikacji: 01/08/2022