Wystawa posterów z CeNT w Pałacu Kazimierzowskim

15 grudnia 2023 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak otworzył w Pałacu Kazimierzowskim wystawę posterową prezentującą badania prowadzone w CeNT.
Jest to pierwsza z zaplanowanej przez władze rektorskie serii wystaw promujących najważniejsze działania badawczo-rozwojowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim.
Wystawa zakończy się mini-sympozjum które odbędzie się 30 stycznia 2024 r. Więcej szczegółów wkrótce.
Film prezentujący wystawę CeNT w Pałacu Kazimierzowskim można znaleźć pod linkiem: https://youtu.be/97oIIlBxGmQ

 

Poster tytułowy ze słowem wstępnym prof. Zygmunta Lalaka, Prorektora UW ds. badań oraz Przewodniczącego Rady Naukowej CeNT
Wystawa posterowa CeNT w pięknie odrestaurowanym holu Pałacu Kazimierzowskiego
Od prawej: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW w latach 2005-2012; prof. Alojzy Z. Nowak, JM Rektor; prof. Joanna Kargul, kierownik Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych CeNT, współorganizator wystawy; prof. Krzysztof Kobielak, kierownik Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek CeNT
Od prawej: prof. Joanna Kargul, kierownik Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych CeNT; współorganizator wystawy, prof. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań oraz Przewodniczący Rady Naukowej CeNT; dr Ewa Jabłonka, współorganizator wystawy CeNT