Wynalazek zespołu z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych opisany w Nature Photonics

Zespół z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych publikuje wyniki w czasopiśmie Nature Photonics. W artykule po raz pierwszy pokazano konwersję fotonów mikrofalowych na optyczne przy pomocy urządzenia opartego na atomach rydbergowskich i działającego w temperaturze pokojowej. Wynalazek stanowi nową i bardzo czułą metodę pomiaru mikrofal, otwierając nowe ścieżki w komunikacji, pomiarach radarowych i radio-astronomii.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem z laboratorium (https://youtu.be/Uk0S7UKOTYk) oraz pełną notatką na stronie UW (https://www.uw.edu.pl/publikacja-naukowcow-z-uw-w-nature-photonics/).

Artykuł można przeczytać w tym miejscu.

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.