Sebastian Borówka i Marcin Jastrzębski laureatami nagrody Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

Z przyjemnością informujemy, że Sebastian Borówka oraz Marcin Jastrzębski z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, CeNT UW zostali nagrodzeni w XXXI Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego. Po raz 31. Polski Komitet Optoelektroniki przyznał nagrody za prace licencjackie i magisterskie z zakresu optoelektroniki.

Mgr inż. Sebastian Borówka otrzymał nagrodę za pracę magisterską pt.”Rydbergowski odbiornik częstotliwościowej i amplitudowej modulacji pola mikrofalowego”, natomiast lic. Marcin Jastrzębski za pracę licencjacką pt. „Wysokorozdzielczy pomiar spektralny impulsów modulowanych elektrooptycznie”.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 15 grudnia br. podczas Spotkania Przyjaciół i Sympatyków SEP.

Konkurs kierowany jest do absolwentów zarówno I-go i II-go stopnia studiów, których prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą.

Gratulujemy naszym stypendystom i promotorowi dr Michałowi Parniakowi-Niedojadło znalezienia się w gronie laureatów.

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.