Projekt „Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji” uzyskał rekomendację NCBiR

NCBiR rekomendował do finansowania projekt pt. Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji, który będzie realizowany w ramach Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów pod kierownictwem dr Krzysztofa Ginalskiego.

Projekt finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Działanie 2.3. „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Przyznana przez NCBiR kwota to 14 371 500,00 PLN.