Profesor Jacek Jemielity z Laboratorium Chemii Biologicznej współautorem artykułu o nowej metodzie syntezy nukleotydów.

Prof. Jacek Jemielity, dr hab. Joanna Kowalska i Olga Perzanowska z Uniwersytetu Warszawskiego są współautorami artykułu o nowej metodzie syntezy nukleotydów. Ma ona bardzo duże znaczenie z punktu widzenia dostępności czystych stereochemicznie modyfikowanych nukleotydów i ich wykorzystania w rozwijaniu nowych terapii.

Praca ukazała się na łamach czasopisma „Nature Chemistry”.