Prof. Joanna Kargul uzyskała finansowanie w konkursie Solar-driven Chemistry

Sieć Solar-driven Chemistry rozstrzygnęła konkurs na projekty dotyczące sposobów wykorzystania energii słonecznej. Finansowanie otrzymał projekt kierowany przez prof. Joannę Kargul z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Kargul będzie nadzorowała działania międzynarodowego konsorcjum w ramach projektu SUNCOCAT: Racjonalne projektowanie wydajnego transferu energii i ładunku w biofotoelektrodach do bezpośredniej konwersji CO2 w paliwo.

Solar-driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe, która powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ogłasza międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych w świetle słonecznym.

Więcej informacji.