Powołanie Klastra Q

W Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego reprezentanci świata nauki i przemysłu powołali Klaster Q – Klaster Technologii Kwantowych, którego celem jest współpraca nad rozwojem polskich technologii kwantowych, co umożliwi skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku. 

Klaster jest współtworzony przez jednostki naukowe – Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Gdański, im. Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnikę Wrocławską, Centrum Fizyki Teoretycznej oraz Instytut Fizyki PAN. 

Środowisko biznesowe reprezentują eksperci z firm zajmujących się technologiami kwantowymi: Exatel, który pełni rolę narodowego operatora telekomunikacyjnego w Polsce, a także spółki: BEIT, Fibrain, Nanores, ORCA Computing, QNA Technology, Quantum Blockchains, Quantum Flytrap, Quantum Optical Technologies, Sequre Quantum, Syderal Polska.

 

Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, prof. Artur Ekert z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji znaleźć można na: https://www.uw.edu.pl/powolanie-klastra-q/#lightbox[galleryid-101280-1]/0/

 

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.