Marcin Jastrzębski i Stanisław Kurzyna z centrum Optycznych Technologii Kwantowych laureatami Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że Marcin Jastrzębski i Stanisław Kurzyna, stypendyści z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, którego siedzibą jest Centrum Nowych Technologii UW, znaleźli się wśród laureatów Stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przeznaczone są dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znacznymi osiągnięciami w działalności naukowej, artystycznej lub sportowej.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

Projekt „Quantum Optical Technologies” (nr umowy MAB/2018/4) jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.