Dr Urszula Nowicka laureatką konkursu HOMING

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie HOMING. W ramach programu, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało dziesięcioro młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie 7,7 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich.
Laureatką konkursu nr 3/2017 jest dr Urszula Nowicka z National Cancer Institute (Frederick National Laboratory for Cancer Research, USA), która będzie ralizowała projekt "Zależność między procesem translacji, a dysfunkcją mitochondriów podczas stresu komórkowego" w Centrum Nowych Technologii. 
Serdecznie gratulujemy!
Lista laureatów konkursu: http://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-homing-konkurs-32017/